MEĐIMURJEPLET

Međimurjeplet d.o.o., Čakovec, Zagrebačka 42 trgovačko je društvo u kategoriji srednje velikih poduzeća, koje kroz svoju registriranu poslovnu djelatnost nastavlja dugogodišnju bogatu poslovnu aktivnost svojih pravnih prednika.

Pretplata na newsletter

Kontaktirajte nas

+385 40 615 483
prodaja@mplet.hr

Namještaj za opremanje terase doma ili ugostiteljskog objekta

KOŠARICA
  • No products in the cart.
  /  Veliki nagradni natječaj Međimurjepleta

Veliki nagradni natječaj Međimurjepleta

Veliki nagradni natječaj Međimurjepleta

   1. Opće odredbe

Ovim se stavkama određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju “Veliki nagradni natječaj Međimurjepleta” (u nastavku natječaj) koji organizira Međimurjeplet d.o.o., Zagrebačka ulica 42, Čakovec, Hrvatska, OIB: 42394083611 (u nastavku: organizator). Svrha natječaja je promocija branda Međimurjeplet. Tvrtka koja osigurava nagrade je Međimurjeplet d.o.o., Zagrebačka ulica 42, Čakovec, Hrvatska, OIB: 42394083611. Natječaj traje od 1.7.2024. od 15:00 do 4.7.2024. do 23:59 sati, na službenom Facebook i Instagram profilu Međimurjepleta.

    2. Tijek natječaja i uvjeti sudjelovanja

U natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje su hrvatski državljani, koje su korisnici Facebook društvene mreže, koje su popratile službenu Facebook stranicu Međimurjepleta.

Da bi sudjelovali u nagradnom natječaju na Facebook društvenoj mreži: korisnici moraju pratiti Facebook profil Međimurjepleta, te ispuniti zadatak:

 

1) Napisati koga biste pozvali na ručak na terasi i zašto.

Pobjednici nagradnog natječaja bit će sedam natjecatelja. Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje sudjelovanje u natječaju. Također, ako postoji osnovana sumnja da korisnik bez odobrenja koristi tuđi materijal, Organizator ima pravo onemogućiti mu sudjelovanje u natječaju. Svaki sudionik natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na organizatora prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju organizatora. Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sami sudionici natječaja. U natječaju ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtki organizatora i/ili tvrtki koja osigurava nagrade, te zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi kreativnog natječaja ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem organizatora i/ili tvrtke koja osigurava nagrade, kao ni članovi njihovih obitelji.

     3. Nagrade

Nagrade osigurava Međimurjeplet d.o.o., Zagrebačka ulica 42, Čakovec, Hrvatska, OIB: 42394083611, a u ime njih nagrade dobitnicima šalje organizator, kako je niže navedeno:

Paola, metalna garnitura

Ratan košarica okrugla

Ratan košarica ovalna

Linda, škrinja za rublje

Košara za rublje, Art. 28/645

Košara za rublje, Art. 28/635

Košara za rublje, Art. 28/636

Svaki pobjednik dobiva 1 poklon paket

Nije moguća zamjena nagrada, isplata u gotovini kao ni prijenos na treću osobu.

     4. Izbor i objava pobjednika natječaja

Pobjednike nagradnog natječaja će odabrati stručni žiri u ime organizatora.

Pobjednici se biraju između natjecatelja koji su zadovoljili sve kriterije za sudjelovanje u nagradnom natječaju, a kriterij izbora bit će:

1)          Napisati koga biste pozvali na ručak na terasi i zašto.

Organizator natječaja će najkasnije do 17 sati, 5.7.2024. objaviti pobjednike na Facebook i Instagram stranici Međimurjepleta.

Dobitnici moraju u roku od 3 dana od objave dobitnika poslati svoje osobne podatke organizatoru na e-mail adresu prodaja@mplet.hr, a potpuni podaci moraju sadržavati redom navedene informacije: ime, prezime, adresu, datum rođenja i kontakt broj. U slučaju da dobitnik organizatoru ne pošalje potrebne podatke, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti. U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti dodijeliti nagradu. Pravila obrade osobnih podataka objašnjena su u točki 6.

     5. Preuzimanje nagrade

Dobitnik će nakon što dostavi podatke, dobiti informacije o načinu preuzimanja nagrade.

     6. Pravila obrade osobnih podataka

Sudionici nagradnog natječaja, odnosno dobitnici nagradnog natječaja daju privolu za obradu njihovih osobnih podataka organizatoru, a sve u odnosu na svrhe i radnje obrade navedene u Pravilima ovog nagradnog natječaja.

Naime, svrha obrade osobnih podataka je sudjelovanje u nagradnom natječaju, preuzimanje nagrade odnosno provođenje marketinških aktivnosti u povodu natječaja.

Sudionici nagradnog natječaja daju privolu na obradu njihovih osobnih podataka aktivnom radnjom sudjelovanja u nagradnom natječaju (bilo ostavljanjem komentara ili objavom) organizatoru. Vrste osobnih podataka koje organizator može obrađivati u odnosu na sudionike su ime, prezime, korisničko ime i eventualno fotografija s Instagram profila. Radnje obrade su jedino uvid i uporaba u svrhu provedbe nagradnog natječaja.

U odnosu na dobitnike nagradnog natječaja radnjom privole se smatra dostava osobnih podataka na e-mail adresu prodaja@mplet.hr, i to sljedećih osobnih podataka: ime, prezime, adresa, datum rođenja, kontakt broj i e-mail adresa (vrste osobnih podataka). Ističemo da je dostava navedenih osobnih podataka obvezna, a sve obzirom u slučaju nedostavljanja navedenih osobnih podataka nismo u mogućnosti organizirati uručenje odnosno dostavu nagrada. Radnje obrade osobnih podataka su prikupljanje i uporaba, pohrana, stavljanje na raspolaganje tvrtki koja osigurava nagrade, te brisanje osobnih podataka, i to u roku 30 dana od završetka nagradnog natječaja. Nagradni natječaj završava objavom pobjednika, a unutar navedenog roka od 30 dana od završetka natječaja će biti poduzete i sve marketinške aktivnosti u povodu nagradnog natječaja. Osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe osim navedenih niti će se dostavljati bilo kakvim trećim osobama, izuzev tvrtke koja osigurava nagrade, te će se s istima postupati krajnje profesionalno i u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Sudionici nagradnog natječaja, odnosno dobitnici nagradnog natječaja imaju pravo od Međimurjeplet d.o.o. zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatraju da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka putem e-mail adrese prodaja@mplet.hr.

    7. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornost za:

-bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta natječaja od strane sudionika u natječaju ili trećih osoba,

-neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u natječaju

-(ne)funkcioniranje društvenih mreža Facebook i Instagram stranice Međimurjepleta ili općenite posljedice (ne)funkcioniranja Facebooka i Instagrama kao društvene mreže, bez obzira na razloge

-(ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u natječaju

Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima.

Facebook društvena mreža ni na koji način ne sponzoriraju, promoviraju i nisu odgovorne za organizaciju i provođenje nagradnog natječaja.

     8. Završne odredbe

Sudionici natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u  natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja). U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook profilu, i drugo. Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Čakovcima. Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti na službenoj Facebook stranici Međimurjepleta. Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Smatra se da je sudionik nagradnog natječaja odnosno dobitnik nagradnog natječaja sudjelovanjem u istome upoznat s odredbama ovih Pravila nagradnog natječaja.